Generatie IV

familiefoto 1895IVa. Libbe Melles Rozema, geboren te Murmerwoude op 15 september 1844, werkman, visser en eierzoeker, overleden (92 jaar oud) te Lekkum op 22 september 1936, trouwt (resp. 26 en 22 jaar oud) te Dantumadeel op 27 oktober 1870 met Hinke Sijbrands de Boer, geboren te Lekkum op 21 juni 1848, dienstmeid, overleden (71 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 17 november 1919. 
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1. Mientje Rozema, geboren te Lekkum op 22 januari 1871, overleden (85 jaar oud) te Leeuwarden op 19 november 1956, trouwt (resp. 29 en circa 23 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 19 mei 1900 met Thijs Zondervan, geboren te Leeuwarden in 1877.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
2. Antje Rozema, geboren op 14 februari 1872, overleden (73 jaar oud) te Oenkerk op 27 maart 1945, trouwt (circa 19 jaar oud) in 1892 met Taede Douma.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
3. Sijke Rozema, geboren op 29 december 1873, overleden (73 jaar oud) te Lekkum op 28 juli 1947, trouwt (circa 23 jaar oud) in 1897 met Klaas van de Woude.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
4. Hinke Rozema, geboren te Lekkum op 29 september 1891, overleden (65 jaar oud) te Tietjerkeradeel op 26 augustus 1957, trouwt (19 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 18 april 1908 met Gerk Gerbens Dijkstra. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
5. Sijbren Rozema, geboren te Lekkum op 14 maart 1876, overleden (79 jaar oud) te Harlingen op 13 september 1955, volgt Va.
6. Froukje Rozema, geboren te Lekkum op 15 mei 1878, overleden (77 jaar oud) te Tietjerkstradeel op 4 november 1955, trouwt (resp. 21 en 29 jaar oud) te Leeuwarderdaeel op 20 mei 1899 met Sijbren van der Let, geboren te Leeuwarderadeel op 19 november 1869.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
7. Eeke Rozema, geboren op 9 september 1880, overleden (59 jaar oud) te Lekkum op 20 februari 1940, trouwt (resp. 29 en 24 jaar oud) te Schoterland op 30 juni 1910 met Yntze de Jager, geboren te Jubbega op 7 mei 1886.
8. Melle Rozema, geboren te Lekkum op 26 februari 1883, overleden (32 jaar oud) te Tietjerkstradeel op 5 februari 1916, trouwt (24 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 7 september 1907 met Tetje Sikma, geboren te Oenkerk. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
9. Poppe Rozema, geboren te Lekkum op 18 maart 1888, trouwt (resp. 22 en circa 18 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 3 september 1910 met Trijntje Smidt, geboren te Dantumadeel in 1892. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
10. Lieuwkje Rozema, geboren te Lekkum op 30 april 1886, overleden (23 jaar oud) te Jelsum op 16 januari 1910, trouwt (resp. 21 en 28 jaar oud) te Tietjerksterradeel op 11 mei 1907 met Tamme Sybrens van der Let, geboren te Wijns op 2 mei 1879, overleden (77 jaar oud) te Leeuwarden op 24 februari 1957.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend

TunnisIVb. Tunnis Tietes Rozema, geboren te Burum op 18 maart 1849, overleden (73 jaar oud) te Oldelamer op 31 maart 1922, trouwt 1. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 12 juni 1875 met Jeltje van Fleeren, geboren te Oldelamer op 28 juni 1850, overleden (27 jaar oud) te Oldelamer op 27 januari 1878. 

Uit dit huwelijk een zoon:
1. Andries Rozema, geboren te Oldelamer op 11 januari 1876, overleden (76 jaar oud) te Kortezwaag op 7 augustus 1952, volgt Vb.
    Tunnis Tietes Rozema, trouwt 2. (resp. 29 en 24 jaar oud) op 10 augustus 1878 met Jacobje Jeltes Bos, geboren te Oldetrijne op 8 mei 1854, overleden (29 jaar oud) te Oldelamer op 18 maart 1884. 
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Tiede Rozema, geboren te Oldelamer op 26 maart 1879, overleden (76 jaar oud) te Amsterdam op 20 mei 1955, volgt Vc.
2. Gaukje Rozema, geboren te Oldelamer op 7 oktober 1880, overleden (32 jaar oud) te Oldelamer op 22 maart 1913, volgt Vd.
3. Jelte Rozema, geboren te Oldelamer op 22 februari 1882, overleden (59 jaar oud) te Zaandam op 7 juni 1941, volgt Ve.
    Tunnis Tietes Rozema, trouwt 3. (resp. 36 en 40 jaar oud) op 15 augustus 1885 met Antje Geales de Vries, geboren te Wijckel op 30 maart 1845, overleden (89 jaar oud) te Zaandam op 28 juni 1934. 
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Koop Rozema, geboren te Oldelamer op 18 november 1886, overleden (83 jaar oud) te Zaandam op 22 december 1969, volgt Vf.

Parenteel samengesteld door Jelte Rep en John Rozema