Generatie IIIIa. Lieuwe Roelofs Rozema, geboren te De Valom in 1766, turfschipper, dagloner, overleden (circa 60 jaar oud) te Dokkum op 11 september 1826, trouwt 1. (resp. circa 25 en circa 31 jaar oud) te Murmerwoude op 22 mei 1791 met Hiltje Sipkes, geboren te Raard in 1760, overleden (circa 39 jaar oud) in 1799. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Roelof Lieuwes Rozema, geboren te Akkerwoude op 12 april 1792, overleden (65 jaar oud) te Dokkum op 20 maart 1858, trouwt (resp. 28 en circa 25 jaar oud) (1) op 15 juni 1820 met Neeltje Minnes van Minnen, geboren in 1795, overleden (circa 31 jaar oud) op 8 augustus 1826.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
  Roelof Lieuwes Rozema trouwt 2. (resp. circa 36 en circa 30 jaar oud) in 1829 met Dooitske Wybers Duif, geboren in 1799, overleden (circa 42 jaar oud) in 1841.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
  Roelof Lieuwes Rozema trouwt 3. (resp. circa 53 en 31 jaar oud) te Dantumadeel op 5 januari 1845 met Trijntje Wouters van der Meer, geboren te Murmerwoude op 19 januari 1814, overleden ( 74 jaar oud) in Dantumadeel op 2 december 1888.

2. Lieuwe Roelofs Rozema, geboren te Dokkum in 1793, trouwt met Greetje van Minnen.
3. Sipke Lieuwes Rozema, geboren te Akkerwoude op 23 november 1794, overleden (52 jaar oud) te Raard op 7 mei 1847, trouwt (circa 16 jaar oud) in 1811 met Grietje Jans de Graaf
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
4. Tetje Lieuwes Rozema, geboren te De Valom op 10 oktober 1798, overleden (circa 27 jaar oud) in 1826, trouwt (resp. circa 20 en circa 24 jaar oud) in 1819 met Jan Hendriks Westra, geboren in 1795.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

  Lieuwe Roelofs Rozema, trouwt 2. (resp. circa 35 en circa 22 jaar oud) te Akkerwoude op 29 oktober 1801 met Sytske Hedsers Kooistra, geboren te Oudega in 1779, overleden (circa 59 jaar oud) te Ferwerd op 25 juni 1838. 
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Froukje Lieuwes Rozema, geboren te Akkerwoude op 19 november 1803, overleden (74 jaar oud) te Dokkum op 27 juni 1878.
2. Hedzer Lieuwes Rozema, geboren te De Valom op 5 april 1806, overleden (62 jaar oud) te Leeuwarden op 6 juni 1868, trouwt (resp. 22 en circa 22 jaar oud) op 15 maart 1829 met Cornelia Sjerps Brouwer, geboren te Rinsumageest in 1807, overleden (circa 64 jaar oud) in februari 1871. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
3. Janke Lieuwes Rozema, geboren te Driesum op 18 februari 1812, overleden (37 jaar oud) op 12 januari 1850, trouwt (resp. 23 en circa 29 jaar oud) op 24 januari 1836 met Heere Johannes Kemp, geboren in 1807, overleden (circa 71 jaar oud) te Dokkum op 26 oktober 1878. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
4. Melle Lieuwe Rozema, geboren te Akkerwoude op 17 maart 1815, overleden (78 jaar oud) te Akkerwoude op 5 januari 1894, volgt IIIa.
5. Wytske Lieuwes Rozema, geboren te Wartena op 24 maart 1819, overleden (95 jaar oud) op 23 januari 1915, trouwt te Dantumadeel op 7 juli 1838 met Age Ruurds Douma, geboren te Akkerwoude.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
6. Gertje Lieuwes Rozema, geboren te Akkerwoude op 22 maart 1822, overleden (70 jaar oud) te Dantumadeel op 22 januari 1893, trouwt (resp. 26 en 25 jaar oud) te Dantumadeel op 28 mei 1848 met Sijbren Jacobs Braaksma, geboren te Akkerwoude op 25 april 1823, overleden (72 jaar oud) te Dantumadeel op 16 maart 1896.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 Lieuwe Roelofs Rozema, trouwt 3. (resp. circa 45 en circa 32 jaar oud) (3) in 1811 met Sieke Tjibbes Kooistra, geboren te Veenwouden op 3 november 1778, overleden (81 jaar oud) te Dantumadeel op 6 mei 1860. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

IIb. Gerrit Roelofs Rozema, geboren te De Valom op 25 mei 1780, arbeider, overleden (71 jaar oud) te Jislum op 24 juni 1851, trouwt (beiden 23 jaar oud) te Wanswerd op 13 mei 1804 met Froukje Lieuwes de Jong, geboren te Wanswerd op 9 april 1781, overleden (71 jaar oud) te Ferwerderadeel op 9 mei 1852. 
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Lieuwe Gerrits Rozema, geboren te Wanswerd op 1 maart 1805, overleden (28 jaar oud) te Ferwerderadeel op 26 juni 1833.
2. Roelof Gerrits Rozema, geboren te Wanswerd op 27 januari 1806, overleden (65 jaar oud) te Wanswerd? op 6 februari 1871, trouwt met Ytje Jans Hoekstra
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
3. Jitse Gerrits Rozema, geboren te Wanswerd op 23 maart 1807, wegwerker, overleden (70 jaar oud) te Ferwerderadeel op 2 januari 1878, trouwt 1. (resp. 55 en 51 jaar oud) te Ferwerderadeel op 17 mei 1862 met Rinske Gerrits de Man, geboren te Ferwerderadeel vermoedelijk 1811, overleden (72 jaar oud) te Ferwerderadeel op 1 april 1883. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

   Jitse Gerrits Rozema trouwt 2.(resp. 28 en circa 23 jaar oud) te Wanswerd op 11 juni 1835 met Tetje Pieters Reitsma, geboren te Janum circa 1812. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
4. Antje Gerrits Rozema, geboren te Wanswerd op 30 november 1809, overleden (hoogstens 5 jaar oud) voor 1815.
5. Tiete Gerrits Rozema, geboren te Akkerwoude op 21 december 1811, overleden (38 jaar oud) te Leeuwarden op 19 februari 1850, volgt IIIb.
6. Antje Gerrits Rozema, geboren te Akkerwoude op 11 april 1815, overleden (73 jaar oud) te Marrum op 22 1889, volgt IIIc.
7. Trijntje Gerrits Rozema, geboren te Jislum op 14 oktober 1817, overleden (68 jaar oud) op 15 januari 1886, trouwt (resp. 34 en circa 28 jaar oud) te Ferwerderadeel op 10 juni 1852 met Fedde Pieters Holwerda, geboren te Stiens circa 1824. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
8. Jan Gerrits Rozema, geboren te Jislum op 5 september 1819, trouwt (resp. 24 en circa 19 jaar oud) te Ferwerderadeel op 25 mei 1844 met Antje Jans van der Woude, geboren te Foudgum circa 1825. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
9. Tetje Gerrits Rozema, geboren te Jislum op 11 april 1822, trouwt (30 jaar oud) op 12 mei 1852 met Gerrit Doekes Nijp, geboren te Ferwerderadeel, arbeider. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Parenteel samengesteld door Jelte Rep en John Rozema