rozemareunie1988Op 11 maart 1988 kwamen in Oostzaan alle kinderen en bijna alle kleinkinderen van het echtpaar Rozema-Haven bijeen voor een feestelijke reünie.
Achterkleinkind Esther Roode vereeuwigde het gezelschap op de eerste Rozema-reünie op 11 maart 1988 in Oostzaan, ten huize van Teunis Roode.

Bovenste rij, v.l.n.r.: Teunis Rozema, Dicky Rep-Mantel, Ria Rep-van der Hoeden, Martin Rep, Martha Rep-Muis, Hennie Roode-Woudstra, Lies Kamphuis, Antje Roode, Jelte Rep, Arthur Rep, Herman Roode, Aukje Rozema, Wieger Rozema, Maria Rozema-Valk, Auke Rozema, Willem Kleijwegt, Jo Gortworst, Pauline Rozema-van Geest, Els Roode-van Wingerden, Simon Rep, Joke Rep-Kok, Geeske Rozema-Fortuin, Martinus Rep.

Tweede rij, gehurkt, v.l.n.r.: Jelte Rozema, Jan Duyvis, Jelte Roode, Teunis Roode, Joke Roode-v d Werf, Aukje Duyvis-Rozema, Akke Kleijwegt-Rozema.