jeltegeweer401Jelte Rozema heeft op vrijdag 20 februari 2004 met een oratie, getiteld ‘Aarde, water, lucht en vuur’ zijn ambt aanvaard als hoogleraar Klimaatverandering-Biosfeer Interacties aan de Vrije Universiteit.

Jelte Rozema is daarmee de eerste afstammeling van Roelof Lieuwes, die professor is geworden.
De foto is genomen op Spitsbergen, waar Jelte regelmatig veldwerk doet. Omdat ijsberen hier veelvuldig voorkomen, is het dragen van een vuurwapen verplicht. Jelte heeft zijn pacifistische gevoelens opzij moeten zetten en zich met een Luger-geweer bewapend. De schietles die hij verplicht onderging, was een hachelijke gebeurtenis voor alle aanwezigen.