archief zaanstadMocht het de Rozema's in Zaanstad opvallen dat ze met nog nog meer respect en egards worden behandeld, dan heeft dat wellicht te maken met het feit dat hun boeiende familiehistorie inmiddels is opgenomen in de archieven van het gemeentearchief.

Archivaris Geke van der Kamp benaderde Jelte Rep telefonisch met het verzoek om de jaargangen van It Gouden Hert plus het boekje In Hert fan Goud te mogen opnemen in de collectie van het Zaanse archief. Hoe zij wist van het bestaan van de familiekrant, heeft Jelte niet gevraagd, omdat hij te verbouwereerd en vereerd was door de onverwachte vraag.

Het was even zoeken naar de gevraagde spullen maar op 8 augustus 2012 kon Jelte het gevraagde materiaal overhandigen aan gemeentearchivaris M. Schaap. Geke van der Kamp was wegens vakantie afwezig. De overdracht is schriftelijk bevestigd:

"Hierbij bevestig ik de ontvangst van onderstaand bibliotheekmateriaal (..)
- In Hert fan Goud: een boeiende tak van geslacht Rozema / Jelte Rep en Martin Rep
- Familiekrant voor alle Rozema's 'It Gouden Hert', 1 (1989)nr. 1, 2(1990)nr. 2, 3 (1992)nr. 3 en (1995) kerstnummer.
Met deze brief wil ik u van harte bedanken voor de schenking. Daarmee heeft u bijgedragen aan het verkrijgen van een waardevolle en zo volledig mogelijke collectie bibliotheek- en atlasmateriaal, die gebruikt kan worden door iedereen die in de Zaanstreek is geïnteresseerd.
Met vriendelijke groet,
M. Schaap
Gemeentearchivaris van Zaanstad en Oostzaan"