graf5

Het oude graf van opoe Rozema, haar man en haar oudste dochter bestaat niet langer. Het is geruimd na 75 jaar stille dienstjaren. De liggende steen met de naam van Meintje Rozema is vernietigd, in opdracht van haar kinderen, maar de zerk van Jelte Rozema en Aukje Haven is bewaard gebleven en heeft een nieuw plaatsje gekregen.

Het graf werd in 1941 gedolven toen Jelte Rozema op 7 juni overleed, voormalig hoofdagent van politie, 59 jaar oud en nauwelijks drie jaar met pensioen. De naaste familie, oud-collega’s en de gereformeerde dominee J. van Dijk begroeven hem op de Algemene Begraafplaats van Zaandam, op korte afstand van zijn woonhuis. ‘De heer M. Rep, als schoonzoon van de overledene, dankte voor de betoonde deelneming’, meldde de krant.

Veertien jaar later stond diezelfde schoonzoon weer op diezelfde plaats. Nu een gebroken man door het plotselinge overlijden van Meintje, zijn vrouw, 44 jaar oud. De familie had besloten dat zij bij haar vader begraven mocht worden. De derde en laatste plaats in het graf bleef 22 jaar lang gereserveerd voor Aukje Haven, ‘onze lieve moeder’. Zij overleed 30 oktober 1977, 93 jaar oud.

graf1

Omdat het familiegraf nog zelden bezocht werd en de kosten fors gestegen waren, werd het graf geruimd in mei 2016. De zware grafsteen werd gered door Jelte en Wieger Rozema, en diens zoon Chris, ‘een echte krachtpatser’ volgens het verslag dat Martin Rep van de gebeurtenis maakte. De zerk werd afgevoerd naar Middenbeemster en ligt daar nu in de tuin van Jelte’s huis. ‘Daarmee worden herinneringen aan mijn grootouders bewaard’, zegt kleinzoon en naamgenoot Jelte Rozema. In de tuin van broer Wieger ligt inmiddels ook een grafsteen, de zerk van zijn pake Wieger Fortuin.